region stockholmlogo xsmall

Lära med Djur – Omtanke med Häst

Beskrivning

Omtanke med Häst
Välkommen till oss på Lära med Djur och ge omtanke till häst. I den här aktiviteten stärks både självkänsla och välbefinnande genom samspel med häst i ett tryggt sammanhang. Vi varvar praktik med teori kring hästens beteende och sinnen. Vi sköter om och visiterar och lär oss genom det hästens fysik och delar. Vi går genom säkerhet kring häst och lär oss hur man korrekt leder och interagerar med häst. Hästar har en fin inverkan då de aldrig dömer utan istället bidrar till att man känner sig sedd och på så sätt lyckas.

Specifika detaljer

Intensitet Låg
Träningsform Rörlighet
Anpassad miljö/aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Rullstol, Rullator, Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Synnedsättning
Aktivitetsform Ledarledd
Arrangör/ledare på olika språk Engelska, Svenska
Aktivitet för olika kön Alla
Aktivitet för olika målgrupper Äldre >65 år, Vuxen >20 år, Ungdom 16-19 år, Barn 6-9 år, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år, Familj, Gravida, Nyblivna mammor

Område

Vallentuna
Ledinge 22, 186 96
Skapad av
Lära med Djur (7)
Arrangörsinformation Lära med Djur är en ideell förening och daglig verksamhet enligt LSS som riktar sig till människor i behov av stöd eller särskild anpassning som behöver fysisk eller psykisk stimulans med djur. Vi arbetar tillsammans på lantligt belägen gård i Vallentuna, Stockholm, och använder hästar, andra mindre djur och naturen som terapeutiska och pedagogiska hjälper. Hos oss finns utbildade FaR-ledare, behörig lärare, legitimerad logoped, pedagoger, träningsfysiolog samt specialistkompetens inom häst, hund och djur. Tillsammans formar vi en individuell genomförandeplan där den enskildes personliga mål är i fokus. Vi arbetar med människor i behov av extra stöd, men genom FaR kan vi också erbjuda aktiviteterna för dig som behöver fysisk eller psykisk stimulans av olika anledningar.
Certifierad Ja
FaR-ansvarig E-post karin@larameddjur.se
FaR-ansvarig Telefon 070-6116061
Ordinarie kostnad per tillfälle (kr) 750
FaR-erbjudande 650 kr/80 minuter.