Om oss

FaR i Stockholms län

Stockholms FaR-ledarnätverk har sedan 2005 arbetat med att rekrytera och utbilda FaR-ledare som kan leda anpassade aktiviteter för personer som fått fysisk aktivitet på recept (FaR).

Under 2014 påbörjades ett utvecklingsarbete av FaRledare.se som en del i ett ”större omtag” med att kvalitetssäkra nätverket av aktivitetsarrangörer utanför vården. Detta har lett till att Stockholms FaR-ledarnätverk ligger under Akademiskt primärvårdscentrum (APC) som arbetar med implementering av FaR inom vården på uppdrag av Region Stockholm.

Akademiskt Primärvårdscentrum ansvarar bland annat för kvalitetssäkring, utbildning, nätverksträffar för arrangörer och FaR-ledare samt utveckling och implementering av FaR-metoden hos aktivitetsarrangörer i Stockholms län. I uppdraget ingår även att ansvara för drift och utveckling av FaRledare.se som är en interaktiv mötesplats för personer som berörs av ett FaR.

Vårt gemensamma mål med FaRledare.se är att skapa ett nav för fysisk aktivitet på recept samt erbjuda ett brett och kvalitativt utbud av aktiviteter i Stockholms län.

RF-SISU Stockholm

RF-SISU Stockholm är en stödorganisation under Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. RF-SISU Stockholms uppdrag är att utveckla, utbilda, företräda och stödja idrottsföreningarna samt specialdistriktsförbunden i Stockholmsdistriktet. RF-SISU Stockholm är landets största distrikt med 3400 idrottsföreningar med ca 600 000 medlemmar. Inom ramen för Riksidrottsförbundets folkhälsoarbete, Idrott hela livet, vill SRF-SISU Stockholm i samverkan med hälso- och sjukvården, synliggöra och utveckla bredd- och motionsidrotten för att nå barn, ungdomar, vuxna och äldre som idag är fysiskt inaktiva eller har varierande hälsoproblem, samt vara en part till Region Stockholm i arbetet med fysisk aktivitet på recept.

 

Region Stockholm

Region Stockholm arbetar för att länets invånare ska få en bättre hälsa. 

Som ett led i hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande arbete utvecklas bland annat arbetssätt och nya funktioner som ska göra det enklare för fler att arbeta med metoden FaR i framtiden. Exempel på sådan utveckling är nya funktioner inom e-Hälsa samt specifika vårdgivare som utvecklar sitt arbete med FaR vid exempelvis akademiska vårdcentraler, hälsomottagningar och genom stöd av FaR-lotsar.

 

Far_grey