region stockholmlogo xsmall

FaR för barn och ungdomar

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018), ges hög prioritet (prioritet 3) till att barn och ungdomar med otillräcklig fysisk aktivitet bör erbjudas rådgivande samtal inom både hälso- och sjukvården och elevhälsan. FaR bör användas till barn där svårighetsgraden bedöms innebära en påtaglig risk för mental respektive fysisk ohälsa och där fysisk aktivitet bedöms vara en del i behandlingen. 

Grunden är att förskrivaren sätter barnet/ungdomen i centrum genom en öppen dialog, till exempel motiverande samtal. Förskrivaren gör en skriftlig ordination på en receptblankett, som också är en överenskommelse. Ordinationen kan innebära en egen aktivitet, som barnet/ungdomen lätt kan göra i vardagen, eller deltagande i något som en aktivitetsarrangör erbjuder. Vid förskrivning till yngre barn ska alltid vårdnadshavare involveras.

Region Stockholm har tagit fram en manual som stöd för de som vill börja arbeta med FaR för barn och ungdomar samt olika material som gör det enklare och roligare att följa sin träning. Material kan beställas här.