region stockholmlogo xsmall

Lotsmottagning på GIH 

På Gymnastik och Idrottshögskolan, GIH, finns en lotsmottagning. Här erbjuds personer som ordinerats fysisk aktivitet på recept ett individanpassat motivationsstöd och vägledning i att komma igång med fysisk aktivitet eller hitta en passande aktivitet. Antingen hos någon aktivitetsarrangör eller genom en egen aktivitet.

Utbildade hälsopedagoger handleder studenter som går sista året på hälsopedagogprogrammet. Det är till dessa studenter som personer med ett FaR kommer när de erbjuds motiverande samtal på GIH:s lotsmottagning.

Tanken med mottagningen är att hälsopedagogen i sin yrkesroll kan förstå båda sidorna – från det medicinska inom vården med diagnoser, till individuella förutsättningar, motivation och vardagen för den person som fått ett FaR. Syftet med samtalen är att coacha, stötta och motivera till en mer aktiv och hälsosam livsstil.

Tack vare att lotsarna erbjuder personer som fått ett FaR-stöd vid fyra olika tillfällen under ett halvår, skapas kontinuitet och bättre förutsättningar för att kunna stötta till beteendeförändring.

Ansvarig lärare för friskvårdslotsmottagningen på GIH är Elin Ekblom Bak. Läs mer