region stockholmlogo xsmall

FaR i Stockholms län

Stockholms FaR-ledarnätverk har sedan 2005 arbetat med att rekrytera och utbilda FaR-ledare som kan leda anpassade aktiviteter för personer som fått fysisk aktivitet på recept (FaR).

Under 2014 påbörjades ett utvecklingsarbete av FaRledare.se som en del i ett ”större omtag” med att kvalitetssäkra nätverket av aktivitetsarrangörer utanför vården. Detta har lett till att Stockholms FaR-ledarnätverk ligger under Akademiskt primärvårdscentrum (APC) som arbetar med implementering av FaR inom vården på uppdrag av Region Stockholm.

Akademiskt Primärvårdscentrum ansvarar bland annat för kvalitetssäkring, utbildning, nätverksträffar för arrangörer och FaR-ledare samt utveckling och implementering av FaR-metoden hos aktivitetsarrangörer i Stockholms län. I uppdraget ingår även att ansvara för drift och utveckling av FaRledare.se som är en interaktiv mötesplats för personer som berörs av ett FaR.

Vårt gemensamma mål med FaRledare.se är att skapa ett nav för fysisk aktivitet på recept samt erbjuda ett brett och kvalitativt utbud av aktiviteter i Stockholms län.