Träningsform

Träningsform

 

Syftar till vilken kategori av träning som avses.

Kondition: Tränas när hjärtat slår snabbare och när du blir andfådd. Du orkar mer! 

Styrka: Tränas när dina muskler ansträngs och blir trötta. Du blir starkare!

Rörlighet: Tränas när dina muskler och leder sträcks ut. Du blir rörligare!

Balans: Tränas när du bara nästan kan hålla balansen. Du blir stadigare! 

 

Far_grey