region stockholmlogo xsmall

Region Stockholm

Region Stockholm arbetar för att länets invånare ska få en bättre hälsa. 

Som ett led i hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande arbete utvecklas bland annat arbetssätt och nya funktioner som ska göra det enklare för fler att arbeta med metoden FaR i framtiden. Exempel på sådan utveckling är nya funktioner inom e-Hälsa samt specifika vårdgivare som utvecklar sitt arbete med FaR vid exempelvis akademiska vårdcentraler, hälsomottagningar och genom stöd av FaR-lotsar.