region stockholmlogo xsmall

Utbildning för förskrivare och övriga vårdgivare

Akademiskt primärvårdscentrum fortbildar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i frågor om fysisk aktivitet och FaR samt stödjer vårdenheter till att implementera metoden. Utbildningar som erbjuds är bland annat:

  • Kom i gång med FaR.
  • FaR introduktion
  • FaR för barn och ungdomar
  • Fysisk aktivitet i primärvården

Utbildningar och implementeringsstöd skräddarsys och erbjuds enheter som så önskar.

Anmälan till utbildningar och kontakt via Akademiskt primärvårdscentrums webbplats: Klicka här!