FaR-ledare för barn och unga

Region Stockholm vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn och unga som får FaR – fysisk aktivitet på recept. Därför bjuder vi in till en fortbildningskväll. 

Målgruppen är utbildade FaR-ledare som är verksamma i Stockholms FaR-ledarnätverk.

Fortbildningen ger kännedom och kunskap om barns motoriska utveckling, anpassat bemötande och förståelse för receptet.

Anmäl dig genom att klicka på datumet:

  10 mars                  Kl 17:30-20:00
  22 september Kl 17:30-20:00