region stockholmlogo xsmall

Region Stockholm har tillsammans med RF-SISU Stockholm tagit fram en modell som innebär att FaR-ledare diplomeras och FaR-aktivitetsarrangör certifieras. Läs mer om FaR-ledare och certifiering under fliken "Arrangör". Syftet med certifieringen är att kvalitetssäkra aktivitetsarrangörens roll som samarbetspartner till Region Stockholm.

Certifieringen vänder sig till verksamhetsansvarig och/eller ansvarig kontaktperson för FaR. Certifieringen är en fysisk träff på 3 timmar.

Anmäl dig genom att klicka på det datum nedan som passar bäst:

 

3 februari

    Kl 13.00-16.00

31 mars

    Kl 13.00-16.00

12 maj

    Kl 13.00-16.00

22 september

    Kl 13.00-16.00

10 november     Kl 13.00-16.00
8 december     Kl 13.00-16.00

 

Är du en idrottsförening och vill gå vår komprimerade FaR-ledarkurs och certifiering?

Kontakta Akademiskt Primärvårdscentrum för mer information.