Region Stockholm har tillsammans med RF-SISU Stockholm tagit fram en modell som innebär att FaR-ledare diplomeras och FaR-aktivitetsarrangör certifieras. Läs mer om FaR-ledare och certifiering under fliken "Arrangör". Syftet med certifieringen är att kvalitetssäkra aktivitetsarrangörens roll som samarbetspartner till Region Stockholm.

Certifieringen vänder sig till verksamhetsansvarig och/eller ansvarig kontaktperson för FaR.

Anmäl dig genom att klicka på det datum nedan som passar bäst:

19 februari

 Kl 13.00-16.00

16 april

 Kl 13.00-16.00

20 augusti

 Kl 13.00-16.00

22 oktober

 Kl 13.00-16.00

 

Är du en idrottsförening och vill gå vår komprimerade FaR-ledarkurs och certifiering?

Kontakta Akademiskt Primärvårdscentrum för mer information.