region stockholmlogo xsmall

FaR för barn och ungdomar

FaR ordineras till barn och ungdomar inom både primärvården, slutenvården och elevhälsan i Stockholms län. Som stöd till vårdgivare och som komplement till de riktlinjer för FaR till vuxna som finns idag, har rekommendationer om FaR till barn och ungdomar i Region Stockholm tagits fram. Rekommendationerna baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet. Läs mer...