region stockholmlogo xsmall

Bli arrangör

Att vara aktivitetsarrangör för FaR betyder att man är beredd att ta emot personer till sin verksamhet som behöver stöd i att bli fysiskt aktiv.

Region Stockholm har tagit fram en modell som innebär att aktivitetsledare FaR-diplomeras och aktivitetsarrangörer FaR-certifieras. Diplomeringen vänder sig till dem som möter FaR-personer. Certifieringen vänder sig till verksamhetsansvarig och ansvarig kontaktperson för FaR.

Alla certifierade aktivitetsarrangörer som har utbildad FaR-ledare i sin organisation får möjlighet att finnas med på FaRledare.se. Vi som står bakom FaRledare.se hoppas kunna skapa de bästa förutsättningar för aktivitetsarrangörer att kvalitetssäkra sin FaR-verksamhet och att exponera sin verksamhet på ett attraktivt sätt för de olika målgrupperna. 

Utöver certifiering av aktivitetsarrangör arbetar vi aktivt med att stärka relation och tillit mellan förskrivare och aktivitetsarrangör. Vi gör det lokalt och även i nära samverkan med implementeringsteamet för FaR på Akademisk Primärvårdscentrum.

När förskrivare och aktivitetsarrangörer utvecklar sina ”lokala modeller” för samverkan får vi en säker och trygg organisation där samverkan mellan hälso- och sjukvården och idrotts- och friskvårdsaktörer i samhället är en självklarhet.

Om en aktivitetsarrangör har flera träningsplatser (anläggningar) i länet kan man ta kontakt med oss för att diskutera ett certifieringsupplägg för samtliga anläggningar.

En certifierad FaR-aktivitetsarrangör erhåller följande:

  • Medlemskap i Stockholms FaR-ledarnätverk.
  • Möjlighet att delta i nätverkets utbildningar, event och nätverksträffar.
  • Möjlighet att i organiserad form samverka med förskrivare inom hälso- och sjukvården.
  • Egen sida för information och marknadsföring av egen verksamhet på FaRledare.se, som marknadsförs till, och besöks av, personer med ett FaR, förskrivare samt allmänhet.
  • Exponering via FaRledare.se, som länk till 1177.se, vardgivarguiden.se, fyss.se och andra beslutsstöd som används av de som förskriver ett FaR.
  • Certifieringsbevis.

Certifieringen som är en fysisk träff, är giltig i tre år och kostar 500 kr/arrangör exkl moms.

Är du intresserad av att bli FaR-aktivitetsarrangör i Stockholms län? Klicka här!