region stockholmlogo xsmall

Vad är en FaR-ledare?

En FaR-ledare i Stockholms FaR-ledarnätverk är den som möter FaR-personen i idrottsföreningen, i gruppträningen, i gymmet, i receptionen etc. Utbildning, kunskap och ledarerfarenhet i den egna aktiviteten är ett krav innan tillträde till FaR-kursen. Ledaren skall också vara väl förtrogen med att arbeta med människor. Kursen är kvalitetssäkrad och godkänd av Livsstilsenheten på Karolinska Institutet. 

För att gå en FaR-ledarkurs ska det finnas en koppling till en certifierad aktivitetsarrangör.

En utbildad FaR-ledare ska;

  • ha kännedom om kunskapsboken FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, boken som är ett av förskrivarnas verktyg, (att jämföra med FASS)
  • ha kompetens och beredskap att ta emot personer som ordinerats fysisk aktivitet
  • känna till metoden FaR och ha god kännedom om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande
  • ha vetskap om motivationsarbetets betydelse och att fysisk aktivitet används i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte
  • ha förståelse för intensitetsnivå, vikten av bemötande och förändringsarbete som en process
  • ha kännedom om Stockholms FaR-ledarnätverk och FaRledare.se.

Akademiskt Primärvårdscentrum erbjuder kontinuerligt FaR-ledarutbildningar, fortbildnings- och nätverksträffar och är stolta över att alla aktivitetsarrangörer som finns på FaRledare.se har utbildade FaR-ledare som möter individen i de fysiska aktiviteterna.

FaR-ledarkursen som är fysisk, är på 6 timmar och gratis!

Är du intresserad av att bli FaR-ledare i Stockholms län? Klicka här!