Intensitetsnivå

Intensitetsnivå

Borgskalan® (RPE-skalan, Rating of Perceived Exertion) är en skattning av den egenupplevda fysiska ansträngningsgraden både i muskler och i andning. Den konstruerades av Gunnar Borg på 1960-talet för att användas i samband med arbetsprov. Uppskattningen är subjektiv och individuell men är tänkt att korrelera med pulsen. Till exempel ska 13 på skalan motsvarar ca 130 i puls.

Skalan går från 6 till 20:

 • 6  Ingen ansträngning alls
 • 7 Extremt lätt 
 • 9 Mycket lätt 
 • 10 
 • 11 Lätt 
 • 12 
 • 13 Något ansträngande
 • 14 
 • 15 Ansträngande
 • 16 
 • 17 Mycket ansträngande
 • 18 
 • 19 Extremt ansträngande
 • 20 Maximalt ansträngande 

Låg intensitet: Då tränar du på en lätt nivå och skattar din ansträngningsnivå till 10-11,

Måttlig intensitet: Då tränar du på en något ansträngande nivå och skattar din ansträngningsnivå  till 12–13..

Hög intensitet: Då tränar du på en ansträngande nivå och skattar din ansträngningsnivå till 14–17.

Far_grey