region stockholmlogo xsmall

Intensitetsnivå

Låg intensitet: Aktiviteten kan utföras under en längre period utan större ansträngning. Du blir varmare men troligtvis inte svettig i någon större utsträckning. Du märker ingen eller låg förändring i andning. Aktiviteten är på en lätt nivå och skattas till ansträngningsnivå Borg RPE 10-11. (Ca 40-59% av maxpuls).

Måttlig intensitet: Aktiviteten som gör dig ansträngd och svettig. Andning och flåset ökar. Kan utföra aktiviteten med samma intensitet över en längre tid. Aktiviteten är på en något ansträngande nivå och skattas till ansträngningsnivå Borg RPE 12–13. (Ca 60-74% av maxpuls).

Hög intensitet: Aktiviteten där du tar ut dig på en mycket hög nivå under en kortare tid. Andningen är hög och aktiviteten skattas till ansträngningsnivå Borg RPE 14–17. (Ca 75-90% av maxpuls).

 

Borgskalan® (RPE-skalan, Rating of Perceived Exertion) är en skattning av den egenupplevda fysiska ansträngningsgraden både i muskler och i andning. Den konstruerades av Gunnar Borg på 1960-talet för att användas i samband med arbetsprov. Uppskattningen är subjektiv och individuell men är tänkt att korrelera med pulsen. Till exempel ska 13 på skalan motsvarar ca 130 i puls.

Skalan går från 6 till 20:

6 Ingen ansträngning alls

7 Extremt lätt 

9 Mycket lätt 

10 

11 Lätt 

12 

13 Något ansträngande

14 

15 Ansträngande

16 

17 Mycket ansträngande

18 

19 Extremt ansträngande

20 Maximalt ansträngande