region stockholmlogo xsmall

Lära med Djur – Ridibilitering

Beskrivning

Ridibilitering
Välkommen till oss på Lära med Djur för ridibilitering med häst. Att få motionera tillsammans med en häst skapar mervärde, utvecklar den empatiska förmågan, fin- och grovmotorik, balans, fysik och ger träningen ett syfte. Vetenskapen är enig och tydlig, utebliven fysisk aktivitet leder till försämring av både fysiskt och psykiskt mående, ett flertal sjukdomar och sämre livskvalitet. Kroppen påverkas av inaktivitet genom muskulära försämringar, sämre motorik, balans och blodcirkulation men även försämrad syresättning och neuromuskulär funktion. Studier visar att hästen som terapeutiskt och pedagogisk hjälp höjer rörelsemotivationen, förbättrar fysisk funktion, ökar självförtroendet och självkänslan.

Vi utför enkla funktionstester vilka leks fram i lugn stallmiljö. Utifrån detta väljs träningsupplägg, individanpassade övningar och utvärderas sedan för bästa resultat i syfte att förbättra styrka och funktion. Detta ger en fin möjlighet att få komma ut i naturen med hjälp av en hästrygg och ger möjligheter som är svårt att få till på ett rehab/habcenter. Deltagaren får njuta av stigar och stockar och får små uppdrag att utföra i form av olika rörelseaktiviteter längs vägen.

Ridibilitering har skapats för att utveckla den fysiska förmågan men de positiva effekterna är många då hästar skapar sammanhang, öppnar upp för socialt samspel och förstärker känslan att vara behövd istället för att vara den som behöver.

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Rörlighet, Balans
Aktivitetsform Ledarledd
Anpassad miljö/aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Rullator, Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Synnedsättning
Arrangör/ledare på olika språk Engelska, Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Äldre >65 år, Vuxen >20 år, Ungdom 16-19 år, Barn 6-9 år, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år, Familj, Gravida
Aktivitet för olika kön Alla

Område

Norra innerstaden, --Stockholm
Greve von Essens väg 63, 115 27 Stockholm
Skapad av
Lära med Djur (7)
Arrangörsinformation Lära med Djur är en ideell förening och som riktar sig till människor med funktionsvariationer. Vi erbjuder individanpassad ridverksamhet, elevhälsoteaminsatser, logopedinsatser i samspel med djur. Vi har också lägerverksamhet samt andra fritidsaktiviteter för människor i behov av extra stöd. Våra hästar, hundar och andra mindre djur är fantastiska terapeutiska och pedagogiska hjälper. Hos oss finns utbildade FaR-ledare, behörig lärare, legitimerad logoped, pedagoger, träningsfysiolog samt specialistkompetens inom häst, hund och djur. Tillsammans formar vi en individuell genomförandeplan där den enskildes personliga mål är i fokus. Vi arbetar med människor i behov av extra stöd, men genom FaR kan vi också erbjuda aktiviteterna för dig som behöver fysisk eller psykisk stimulans av olika anledningar.
Certifierad Ja
FaR-ansvarig E-post hanna@larameddjur.se
FaR-ansvarig Telefon 073-147 07 83
Ordinarie kostnad per tillfälle (kr) 750
FaR-erbjudande 650 kr/80 minuter.