region stockholmlogo xsmall

Trots bättre levnadsvanor blir vi allt fetare

Högutbildade män mår bäst!

Svenskarna röker och dricker i allt mindre utsträckning. Trots det blir vi bara fetare. I dag är varannan svensk överviktig enligt Folkhälsomyndigheten. Trots att många i Sverige fimpat för gott och slutat dricka i någon större omfattning blir vi allt fetare. Det här står klart när Folkhälsomyndigheten presenterar resultatet av Nationella folkhälsoenkäten där hälsan mäts varje år hos 20 000 svenskar mellan 16 och 84 år. Men humöret verkar ändå vara gott. Enligt enkäten anser 70 procent av de svarande att de har ”ett gott allmäntillstånd”. Men skillnaderna är stora beroende på kön och utbildningsnivå. De som känner sig allra friskast är högutbildade män.

 

Färre röker men midjemåttet ökar

Fler och fler slutar röka och enligt enkäten blir också andelen män som dricker för mycket färre. (se om du dricker för mycket) Och den här positiva trenden syns särskilt bland unga män. Trots detta blir vi allt tyngre. Varannan svensk i dag är överviktig enligt undersökningen och var sjunde är fet och har därmed ett BMI på över 30.

Jönköpingsbor mår bäst

Flest personer med bra eller mycket bra hälsa finns enligt undersökningen i Jönköpings län. Och flest som anser sig ha dålig eller mycket dålig hälsa bor i Kalmar och Södermanlands län.