region stockholmlogo xsmall

Träning bättre mot depression än medicin

Att fysisk aktivitet är bra såväl fysiskt som mentalt är välkänt. Och enligt en studie vid Karolinska institutet visar det sig att regelbunden träning faktiskt är lika effektivt, eller till och med bättre, än behandling mot depression med läkemedel eller terapi. 

– Många studier visar samma sak, säger Yvonne Forsell, psykiatriker och professor på Karolinska Institutet.  

Enligt en studie som Karolinska Institutet har gjort i samarbete med Lunds universitet och sex landsting i Sverige kan motionsträning användas för att behandla personer med mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa. I studien ingick runt 1000 personer med mild till måttlig depression och ångesttillstånd.

– Internetbaserad kognitiv beteendeterapi och fysisk träning är minst lika bra, eller till och med bättre än sedvanlig behandling vid mild till måttlig depression, säger Yvonne Forsell, som är en av de som ligger bakom studien som avslutades i mars i år. Men hon poängterar att svåra depressioner kräver annan behandling också.

 En promenad funkar lika bra som en joggingtur

Efter cirka tre månader såg forskarna tydligt att fysisk aktivitet och internetbaserad kognitiv beteendeterapi hade minst lika stor effekt på depressionssymtom som behandling med medicinering. 

När man är fysiskt aktiv så får man både biologiska och psykologiska effekter. Träning aktiverar bland annat signalsubstanser i hjärnan som kan stimulera tillväxten av nervceller och ökar stresskänsligheten, säger Yvonne Forsell. Och enligt studien går det lika bra med lågintensiv träning som högintensiv. Däremot såg forskarna att personer som drack mycket alkohol eller rökte hade svårare att följa träningsrutinen.

Allt fler mår dåligt

Psykisk ohälsa är ett växande problem. Enligt Hjärnfonden drabbas 25 procent av svenskarna någon gång i livet av en depression som är så svår att den kräver behandling. Vad ökningen beror på är det egentligen ingen som vet. Men en förklaring skulle kunna vara att det har gått inflation i begreppet enligt forskarna. Besvären har blivit betydligt vanligare hos vuxna i arbetsför ålder enligt Hjärnfonden.

Och andelen 16 till 24-åringar som säger sig besväras av ängslan, oro eller ångest har tredubblats de senaste tjugo åren. 40 procent av alla sjukskrivningar beror på symtom som depression och ångest, enligt OECD. Naturligtvis mycket olyckligt för individen. Och för samhället kostar den psykiska ohälsan i Sverige nära 15 miljarder kronor årligen, enligt Hjärnfonden.

Men regelbunden träning, runt tre lite mer intensiva pass i veckan och mindre stillasittande i vardagen, som de flesta studier har använt sig av, är alltså ett mycket bra recept mot depression. Så skippa alkoholen och cigaretterna och ge dig ut på en promenad eller joggingtur längs något vackert promenadstråk.

 

Källor: Hjärnfonden, Yvonne Forsell, psykiatriker och professor på Karolinska institutet