Sökmeny

Södertälje kommun, Grottberget - Promenader

Beskrivning

Detta lilla vildmarksbetonade naturreservat domineras av kraftigt kuperad terräng med branta berg, gammal barrskog samt med stora klippblock. De stora klippblocken vid stranden av Långsjön bildar grottor.
Själva Grottberget är en bergklack med lodräta stup ut mot sjön där stora stenblock bildar "grottor" vid bergfoten. I den angränsande dalgången växer hundraårig luckig barrskog med mycket hassel på vissa platser.
Vissa partier i dalgångens centrala delar är kärrartade. Flera så kallade rödlistade arter bland svampar, lavar, mossor och insekter förekommer inom reservatet.

Grottberget ligger intill södra delen av Långsjön söder om Hölö, sydväst om Södertälje. Allmänna kommunikationer saknas till området. För att ta sig till reservatet med bil bör du ha en detaljrik karta över vägarna från Hölö mot Ernesidan. Enskild väg finns fram till reservatet, då den sista kilometern ej är tillåten för obehöriga motorfordon. Man kan även angöra alldeles nedanför grottorna med båt.

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Styrka, Balans
Aktivitetsform Ej ledarledd
Anpassad aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Aktivitet på olika språk Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Vuxen, Ungdom 16-19, Ungdom 20-25, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år
Aktivitet för olika kön Alla

Område

Södertälje
Grottberget, Hölö, 153 94
Skapad av
Södertälje kommun (13)
Arrangörsinformation: I Södertälje kommun finns 24 naturreservat utspridda över hela kommunen. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Här hittar du sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Stigar, skyltar, eldplatser, fågeltorn och fler anordningar visar upp värdena och gör områden tillgängliga och lite extra trivsamma. Varje reservat har särskilda föreskrifter. Välkomna!
Certifierad: Nej
FaR-ansvarig E-post: ingbritt.ekman@sll.se
FaR-ansvarig Telefon: 076-125 27 01
Reception: Finns ingen
FaR-erbjudande: Kommunens naturreservat är tillgängliga för alla.