Arrangör

Vad är en arrangör?

Aktivitetsarrangörer i Stockholms län är idrottsföreningar och övriga ideella föreningar, kommuner, träningsanläggningar samt privata kommersiella aktörer som erbjuder friskvårdstjänster.

På uppdrag av Stockholms läns landsting ansvarar Akademiskt Primärvårdscentrum för rekrytering och kvalitetssäkring av aktivitetsarrangörer. Det betyder att samtliga aktivitetsarrangörer som kan ta emot personer med ett FaR är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum.

Bli arrangör

Att vara aktivitetsarrangör för FaR betyder att man är beredd att ta emot personer i sin verksamhet som behöver stöd i att bli fysiskt aktiv.

Stockholms läns landsting har i samverkan med Stockholms Idrottsförbund tagit fram en modell som innebär att FaR-aktivitetsarrangörer certifieras genom en tre timmars genomgång av FaRledare.se, exponering samt krav och rättigheter som finns.

Certifieringen vänder sig till verksamhetsansvarig och/eller ansvarig kontaktperson för FaR.

Alla certifierade aktivitetsarrangörer får möjlighet att finnas med på FaRledare.se. Vi som står bakom FaRledare.se hoppas kunna skapa de bästa förutsättningar för aktivitetsarrangörer att kvalitetssäkra sin FaR-verksamhet och att exponera sin verksamhet på ett attraktivt sätt för de olika målgrupperna. 

Utöver certifiering av aktivitetsarrangör arbetar vi aktivt med att stärka relation och tillit mellan förskrivare och aktivitetsarrangör. Vi gör det lokalt och även i nära samverkan med implementeringsteamet för FaR på Akademisk Primärvårdscentrum.

När förskrivare och aktivitetsarrangörer utvecklar sina ”lokala modeller” för samverkan får vi en säker och trygg organisation där samverkan mellan hälso- och sjukvården och idrotts- och friskvårdsaktörer i samhället är en självklarhet.

Om en aktivitetsarrangör har flera träningsplatser (anläggningar) i länet kan man ta kontakt med oss för att diskutera ett certifieringsupplägg för samtliga anläggningar.

En certifierad FaR-aktivitetsarrangör erhåller följande:

 • Medlemskap i Stockholms FaR-ledarnätverk.
 • Möjlighet att delta i nätverkets utbildningar, event och nätverksträffar.
 • Möjlighet att i organiserad form samverka med förskrivare inom hälso- och sjukvården.
 • Egen sida för information och marknadsföring av egen verksamhet på FaRledare.se, som marknadsförs till, och besöks av, personer med ett FaR, förskrivare samt allmänhet.
 • Via FaRledare.se, länkad till 1177.se, vårdgivarguiden och andra beslutsstöd som används av de som förskriver ett FaR.
 • Inramat certifieringsbevis.

Certifieringen är giltig i tre år och kostar 500 kr.

Är du intresserad av att bli FaR-aktivitetsarrangör i Stockholms län? Klicka här!

Vad är en FaR-ledare?

En FaR-ledare i Stockholms FaR-ledarnätverk är en ledare inom idrotten eller friskvården som genomgått en FaR-ledarkurs. Utbildning, kunskap och ledarerfarenhet i den egna aktiviteten är ett krav innan tillträde till kursen. Ledaren skall också vara väl förtrogen med att arbeta med människor. Kursen är kvalitetssäkrad och godkänd av Livsstilsenheten på Karolinska Institutet. 

En utbildad FaR-ledare ska;

 • ha kännedom om kunskapsboken FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, boken som är ett av förskrivarnas verktyg, (att jämföra med FASS)
 • ha kompetens och beredskap att ta emot personer som ordinerats fysisk aktivitet
 • känna till metoden FaR och ha god kännedom om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande
 • ha vetskap om motivationsarbetets betydelse och att fysisk aktivitet används i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte
 • ha förståelse för intensitetsnivå, vikten av bemötande och förändringsarbete som en process
 • ha kännedom om Stockholms FaR-ledarnätverk och FaRledare.se.

Akademiskt Primärvårdscentrum tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Stockholm erbjuder kontinuerligt FaR-ledarutbildningar, fortbildnings- och nätverksträffar och är stolta över att alla aktivitetsarrangörer som finns på FaRledare.se har utbildade FaR-ledare som möter individen i de fysiska aktiviteterna.

Är du intresserad av att bli FaR-ledare i Stockholms län? Klicka här!

Certifierad arrangör

Att vara certifierad betyder att aktivitetsarrangören har FaR-kompetens att ta emot personer som fått fysisk aktivitet på recept. Certifiringen innebär att arrangören uppfyller de krav som ställs på dem för att vara godkänd och att de har utbildade FaR-ledare.

Far_grey