Stockholms läns landsting har tillsammans med Stockholms Idrottsförbund tagit fram en modell som innebär att FaR-aktivitetsarrangörer certifieras. Läs mer om certifieringen under fliken "Arrangör". Syftet är att kvalitetssäkra aktivitetsarrangörens roll som samarbetspartner till Stockholms läns landsting och Stockholms Idrottsförbund.

Certifieringen vänder sig till verksamhetsansvarig och/eller ansvarig kontaktperson för FaR.

Anmäl dig genom att klicka på det datum nedan som passar bäst.

22 september Kl 13.00-16.00
17 november Kl 13.00-16.00