Stockholms läns landsting har tillsammans med Stockholms Idrottsförbund tagit fram en modell som innebär att FaR-ledare diplomeras och FaR-aktivitetsarrangörer certifieras. Läs mer om FaR-ledare och certifiering under fliken "Arrangör". Syftet med certifieringen är att kvalitetssäkra aktivitetsarrangörens roll som samarbetspartner till Stockholms läns landsting och Stockholms Idrottsförbund.

Certifieringen vänder sig till verksamhetsansvarig och/eller ansvarig kontaktperson för FaR.

Anmäl dig genom att klicka på det datum nedan som passar bäst.

28 september

 Kl 13.00-16.00

16 november

 Kl 13.00-16.00

 

Är du en idrottsförening och vill gå vår komprimerade FaR-ledarkurs och certifiering?

Anmäl genom att klicka på datumet här nedan.

4 oktober  Kl 17.00-21.00