Välkommen till FaRledare.se!

Här finns information om träning och aktiviteter för dig som förskriver FaR, för dig som har fått FaR och för dig som vill fortsätta träna utan recept.

Om du söker nya, roliga träningsaktiviteter eller vill komma igång med fysisk aktivitet och träning erbjuder FaRledare.se över hundra olika aktiviteter. Aktiviteterna leds av kvalitetssäkrade idrotts- och friskvårdsaktörer/aktivitetsarrangörer, som brinner för att få fler personer fysiskt aktiva. Varje arrangör har erbjudanden för dig som fått FaR.

För dig som skriver ut FaR har vi anpassat information och sökfunktionen så att den följer ordination och recept enligt FYSS 2015.

Du som vill träna utan FaR