Vad är en FaR-ledare?

Vad är en FaR-ledare?

En FaR-ledare i Stockholms FaR-ledarnätverk är en ledare inom idrotten eller friskvården som genomgått en FaR-ledarkurs. Utbildning, kunskap och ledarerfarenhet i den egna aktiviteten är ett krav innan tillträde till kursen. Ledaren skall också vara väl förtrogen med att arbeta med människor. Kursen är kvalitetssäkrad och godkänd av Livsstilsenheten på Karolinska Institutet. 

En utbildad FaR-ledare ska;

  • ha kännedom om kunskapsboken FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, boken som är ett av förskrivarnas verktyg, (att jämföra med FASS)
  • ha kompetens och beredskap att ta emot personer som ordinerats fysisk aktivitet
  • känna till metoden FaR och ha god kännedom om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande
  • ha vetskap om motivationsarbetets betydelse och att fysisk aktivitet används i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte
  • ha förståelse för intensitetsnivå, vikten av bemötande och förändringsarbete som en process
  • ha kännedom om Stockholms FaR-ledarnätverk och FaRledare.se.

Akademiskt Primärvårdscentrum tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Stockholm erbjuder kontinuerligt FaR-ledarutbildningar, fortbildnings- och nätverksträffar och är stolta över att alla aktivitetsarrangörer som finns på FaRledare.se har utbildade FaR-ledare som möter individen i de fysiska aktiviteterna.

Är du intresserad av att bli FaR-ledare i Stockholms län? Klicka här!

Far_grey