FaR-ledare för barn och unga

Region Stockholm vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn och unga som får FaR – fysisk aktivitet på recept. Därför bjuder vi in till en fortbildningskväll. 

Målgruppen är utbildade FaR-ledare som är verksamma i Stockholms FaR-ledarnätverk.

Fortbildningen ger en grundläggande kunskap och förståelse för bland annat barns fysis­ka och psykosociala utveckling samt vikten av bemötande och förhållningssätt.

Anmäl dig genom att klicka på datumet nedan:

2 april Kl 17.30-20.30
28 augusti Kl 17.30-20.30