FaR-ledare för barn och ungdomar

Utbildningen vänder sig till personer som vill fungera som FaR-ledare för barn och ungdomar hos någon av våra certifierade aktivitetsarrangörer.

Du hittar mer information om aktivitetsarrangörer under fliken ”Arrangör”. Kompletta kontaktuppgifter till arrangörerna hittar du under fliken ”Sök”.

Vi rekommenderar att du som vill börja fungera som FaR-ledare för barn och ungdomar och inte är kopplad till någon aktivitetsarrangör idag, ta kontakt med en arrangör för mer information om hur ni kan samverka.

FaR-ledarutbildningen för barn och ungdomar ger en kvalificerad grundläggande kunskap och förståelse för bland annat barns fysis­ka och psykosociala utveckling och vikten av bemötande och förhållningssätt. Utbildningen genomförs av Akademiskt primärvårdscentrum i samverkan med SISU Idrottsutbildarna Stockholm och ger ökad kännedom om hur samverkan mellan vårdaktör, elevhälsan och aktivitetsarrangörer kan samordnas.

OBS: Kursen är på två kvällar!

23 oktober+12 november Kl 17.00-20.30