Behöver du ett FaR?

Behöver du ett FaR?

FaR står för fysisk aktivitet på recept och innebär att man får ett recept på någon rörelseaktivitet som är anpassad till de förutsättningar och behov man själv har.

Om man vill få ett recept på träning och hjälp att komma igång att röra mer på sig, kan man kontakta en vårdcentral eller en sjukgymnast.

I Stockholms läns landsting kan man få ett recept på fysisk aktivitet även från andra vårdgivare, till exempel specialistmottagningar. Man kan höra efter med den läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast man brukar träffa där. Hos större arbetsgivare kan det finnas friskvårdsansvariga eller hälsopedagoger som kan ge råd om hur man kan få ett mer fysiskt aktivt liv. I Stockholms län kommer det att finnas mötesplatser för fysisk aktivitet dit man kan gå för att få tips och råd om vart man kan vända sig för träning. 

 

Välj aktivitet i samråd med vårdpersonal

Man kan få fysisk aktivitet på recept utskrivet av all legitimerad vårdpersonal, till exempel  läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster. Man får förslag på träningsform (exempel styrka och balans) som är lämplig för just den diagnos man har och kan själv vara med att välja aktivitet. Det kan till exempel stå qigong, yoga eller till och med trädgårdsarbete på receptet. Dessutom står det på receptet hur länge och hur ofta man bör träna för att få det resultat man vill uppnå som ska följas upp av den som skrivit receptet. Grundtanken är att det ska vara en aktivitet som är tillräckligt ansträngande för att få hjärtat att slå snabbare än i vila.

far_pink