Sökmeny

Södertälje kommun, Brandalsund - Cykling

Beskrivning

Brandalsunds naturreservat ligger på cykelavstånd från både Järna och Södertälje. Du kan också ta dig hit med båt och lägga till i den skyddade naturhamnen i Norrviken. Här hittar du vidsträckta sandstränder, en pelarsal av mäktiga tallar och en artrik hagmarksflora.
Området är omväxlande med mäktig granskog och lövrika strandskogar skog på den södra sluttningen och karga hällmarker högst upp.

Brandalsunds naturreservat ligger längs väg 525 mellan Södertälje och Järna. Kommer du med bil svänger du av vid busshållplatsen Vallstugan. Därefter kör du cirka 1.5 kilometer in på en grusvägen och svänger sedan vänster mot badet i ytterligare 1.5 kilometer.
Med buss får du gå från busshållplatsen Vallstugan cirka 3 kilometer längs grusvägen och följa skyltningen mot badet. Området kan även nås med cykel. Cykelavståndet från Järna är ca 8 km och från stadsdelen Pershagen i Södertälje ca 7,5 km.

Skogen söder om parkeringen är kuperad. Du kan upptäcka den och två fornborgar med hjälp av den gulmarkerad Fornborgsstigen som börjar vid den södra parkeringen. Stigen är cirka 4,5 kilometer lång och bitvis väldigt kuperad.

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Styrka, Balans
Aktivitetsform Ej ledarledd
Anpassad aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Aktivitet på olika språk Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Äldre, Vuxen, Ungdom 16-19, Ungdom 20-25, Barn 7-9 år, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år, Gravida
Aktivitet för olika kön Alla

Område

Södertälje
Vallstugan, Järna, 153 00
Skapad av
Södertälje kommun (13)
Arrangörsinformation: I Södertälje kommun finns 24 naturreservat utspridda över hela kommunen. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Här hittar du sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Stigar, skyltar, eldplatser, fågeltorn och fler anordningar visar upp värdena och gör områden tillgängliga och lite extra trivsamma. Varje reservat har särskilda föreskrifter. Välkomna!
Certifierad: Nej
FaR-ansvarig E-post: ingbritt.ekman@sll.se
FaR-ansvarig Telefon: 076-125 27 01
Reception: Finns ingen
FaR-erbjudande: Kommunens naturreservat är tillgängliga för alla.