region stockholmlogo xsmall

Riktlinjer

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en arbetsmetod för hälso- och sjukvården som under de senaste åren vunnit allt större uppmärksamhet både nationellt och internationellt. 

Riktlinjer - FaR till vuxna har funnits sedan år 2007, enligt beslut av Landstingsstyrelsen 2006-06-20, LS 0503–0536. Riktlinjerna har uppdaterats och godkänts av Specialitetsrådet Hälsofrämjande arbete, Region Stockholm, och antagits av Stockholms medicinska råd, SMR, 2019-05-16.

Läs mer....

Rekommendationer för användning av FaR till barn och ungdom har funnits sedan år 2013. Rekommendationerna har uppdaterats och godkänts av Specialitetsrådet Hälsofrämjande arbete, Region Stockholm, och antagits av Stockholms medicinska råd, SMR, 2019-05-16.

Läs mer...