Utbilda dig till FaR-samordnare

I uppdraget till  Akademiskt Primärvårdscentrum, APC, ingår även nätverksarbete och att arbeta för en övergripande samordning av FaR i Stockholms län. Som ett led i detta identifieras FaR-samordnare på vårdenheter. FaR-samordnarens roll är att vara en länk mellan APC och den vårdpersonal på den egna enheten som förskriver FaR. FaR-samordnare erbjuds som en del i uppdraget att delta på nätverksträffar, få stegräknare för utlåning och kontinuerlig handledning av APC.

Mer information om utbildningar och hur man blir en del av nätverket för FaR-samordnare finns under fliken ”Kontakt” med kontaktuppgifter till APC.