Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Vi tillhandahåller ett brett utbud av olika former på fysisk aktivitet i Stockholms län så vårdaktörer kan finna lokala friskvård- och idrottsarrangörer som erbjuder FaR-anpassade aktiviteter.

Niana AB - Personlig träning
BeskrivningVi träffas ute på en plats som passar dig. Det kan vara var som helst i Stockholm. Träning
Träningsform: Kondition, Styrka, Rörlighet, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd
PT Roslagen - Promenad
BeskrivningPromenader är en vardagsmotion de flesta kan ta till sig. Med lite kreativitet kan den som
Träningsform: Kondition
Intensitet: Låg
Aktivitetsform: Ledarledd
PT Roslagen - Löpning
BeskrivningJag erbjuder löpning i form av olika slags intervaller: back-, korta, långa, trappor... Lö
Träningsform: Kondition, Styrka
Intensitet: Hög
Aktivitetsform: Ledarledd
PT Roslagen - Stavgång
BeskrivningStavgång enskilt eller i mindre grupp med coachning. Vi lär oss att gå mer effektivt med s
Träningsform: Kondition, Styrka
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd
PT Roslagen - Cirkelträning
BeskrivningCirkelträning utomhus, med kroppen och enklare redskap som hjälpmedel
Träningsform: Kondition, Styrka, Rörlighet, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd
Equi Melius - Ridning
BeskrivningInsatsen riktar sig till barn, ungdomar och vuxna som behöver en insats med sitt psykiska,
Träningsform: Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd
Monkeymove - Funktionell träning
BeskrivningTräning i grupp eller ensam med olika redskap och kroppen som vikt. Olika övningar och mom
Träningsform: Rörlighet, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd
Monkeymove - TRX
BeskrivningTRX träning (träning med band mm) utomhus. Träningen anpassas efter kundens nivå. Inga
Träningsform: Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd
Östermalms Sjukvårdsförening - Gågrupp
BeskrivningPromenad i grupp på Östermalm. Promenadens längd kan anpassas för individen. Social aktivi
Träningsform: Kondition
Intensitet: Låg
Aktivitetsform: Ledarledd
Haga gård o stall - Ridning
Beskrivning Vi gör i ordning hästen för ridning. Hästarna är lugna och trygga. Rider ut i naturen/sko
Träningsform: Styrka, Rörlighet
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd
Haga gård o stall - Balansträning på hästryggen för personer med funktionsnedsättning
BeskrivningVi mjukar upp kroppen och tränar balansen på hästryggen. Vi har endast små grupper.
Träningsform: Rörlighet, Balans
Intensitet: Låg
Aktivitetsform: Ledarledd
Yogaliv - Tabata
BeskrivningTabata är en högintensiv intervall träning som räcker sig över perioder om fyra minuter pe
Träningsform: Kondition, Styrka, Rörlighet, Balans
Intensitet: Hög
Aktivitetsform: Ledarledd
Hälsan i Dig - Stavgång
BeskrivningVi tränar och har kul i grupp med hjälp av fjädrande träningsstavar med inbyggt motstånd s
Träningsform: Kondition, Rörlighet
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd
Form&Hälsa - Funktionell träning
BeskrivningPå Grund av Corona är det nu bara utomhus-träning. Funktionell träning utomhus med eller u
Träningsform: Kondition, Styrka, Rörlighet, Balans
Intensitet: Hög
Aktivitetsform: Ledarledd
Form&Hälsa - Cirkelträning
BeskrivningPå Grund av Corona, gäller utomhus-träning. 30 minuter Cirkelträning; Personligt specifikt
Träningsform: Kondition, Styrka, Rörlighet
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd
Skogstur-Promenad
BeskrivningVi anordnar promenader i något av Stockholms naturområden, från norr till söder, från väst
Träningsform: Kondition
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd
Cathas Friskvård - Utomhusträning, Vuxen
BeskrivningGruppträning utomhus. Vi mixar kondition, styrka, rörelse och balans. Passet utgörs av enk
Träningsform: Kondition, Styrka, Rörlighet, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd
Cathas Friskvård - Utomhusträning, Vuxen
BeskrivningGruppträning utomhus. Vi mixar kondition, styrka, rörelse och balans. Passet utgörs av enk
Träningsform: Kondition, Styrka, Rörlighet, Balans
Intensitet: Låg
Aktivitetsform: Ledarledd
Cathas Friskvård - Yoga utomhus
BeskrivningEn modifierad form av Ashtangayoga / Poweryoga med inslag av Kundaliniyoga och meditatione
Träningsform: Styrka, Rörlighet, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd
Norrtälje Naturcentrum - Naturguidning
BeskrivningNorrtälje Naturcentrum har lång erfarenhet av att använda friluftslivet och utomhuspedagog
Träningsform: Kondition, Rörlighet, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd