Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Järna Dans & Yoga - Africando Afrikansk dans
BeskrivningOnsdagar kl. 17.15-18.30 Nyskapande västafrikansk dans med Africando, som inspirerar och m
Träningsform: Kondition, Rörlighet, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd
Equi Melius - Ridning
BeskrivningInsatsen riktar sig till barn, ungdomar och vuxna som behöver en insats med sitt psykiska,
Träningsform: Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd
Södertälje kommun, Lina - Cykling
BeskrivningI detta stadsnära naturreservat har kommunen genom ihärdigt arbete återskapat ett typiskt
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Lina - Promenader
BeskrivningI detta stadsnära naturreservat har kommunen genom ihärdigt arbete återskapat ett typiskt
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Kålsö - Promenader
BeskrivningI Kålsö naturreservat finns många olika sorters lövträd och många örter som gynnas av bete
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Korpberget - Promenader
BeskrivningKorpberget ligger nordost om Södertälje, delvis i Salems kommun. Nedanför Korpbergets bra
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Kalkberget - Promenader
BeskrivningHär hittar du en enastående vy och exceptionella naturvärden som liknar Gotland! Kalkberg
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Grottberget - Promenader
BeskrivningDetta lilla vildmarksbetonade naturreservat domineras av kraftigt kuperad terräng med bran
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Farstanäs - Promenader
BeskrivningNorra delen av Farstanäs upptas av odlingsmarker som sluttar mot fjärden. Intill Farsta gå
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Eriksö - Cykling
BeskrivningEriksö naturreservat består av ett kustnära småskaligt äldre odlingslandskap. Sprickdalsla
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Hög
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Eriksö - Promenader
BeskrivningEriksö naturreservat består av ett kustnära småskaligt äldre odlingslandskap. Sprickdalsla
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Bårsjön- Promenader
BeskrivningBårsjöns naturreservat ligger cirka 7 km NV om Södertälje stad. Reservatet är beläget såvä
Träningsform: Styrka, Rörlighet, Balans
Intensitet: Låg
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Brandalsund - Cykling
BeskrivningBrandalsunds naturreservat ligger på cykelavstånd från både Järna och Södertälje. Du kan o
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Brandalsund - Promenader
BeskrivningBrandalsunds naturreservat ligger på cykelavstånd från både Järna och Södertälje. Du kan o
Träningsform: Kondition, Rörlighet, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Bornsjöområdet - Cykling
BeskrivningBornsjöområdet kan karakteriseras som ett sprickdalslandskap och ett kulturlandskap av omi
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Bornsjöområdet - Promenader
BeskrivningBornsjöområdet kan karakteriseras som ett sprickdalslandskap och ett kulturlandskap av omi
Träningsform: Kondition, Rörlighet, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd