Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Här kan du hitta kommuners tips på fina naturpromenader eller cykling. Det finns både på enkel och avancerad nivå. Kommuners naturutbud avser icke organiserade träningsplatser. Organiserade träningsplatser kan hittas under aktiviteter "Ute".

Södertälje kommun, Lina - Promenader
BeskrivningI detta stadsnära naturreservat har kommunen genom ihärdigt arbete återskapat ett typiskt
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Kålsö - Promenader
BeskrivningI Kålsö naturreservat finns många olika sorters lövträd och många örter som gynnas av bete
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Korpberget - Promenader
BeskrivningKorpberget ligger nordost om Södertälje, delvis i Salems kommun. Nedanför Korpbergets bra
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Kalkberget - Promenader
BeskrivningHär hittar du en enastående vy och exceptionella naturvärden som liknar Gotland! Kalkberg
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Grottberget - Promenader
BeskrivningDetta lilla vildmarksbetonade naturreservat domineras av kraftigt kuperad terräng med bran
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Farstanäs - Promenader
BeskrivningNorra delen av Farstanäs upptas av odlingsmarker som sluttar mot fjärden. Intill Farsta gå
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Eriksö - Promenader
BeskrivningEriksö naturreservat består av ett kustnära småskaligt äldre odlingslandskap. Sprickdalsla
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Bårsjön- Promenader
BeskrivningBårsjöns naturreservat ligger cirka 7 km NV om Södertälje stad. Reservatet är beläget såvä
Träningsform: Styrka, Rörlighet, Balans
Intensitet: Låg
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Brandalsund - Promenader
BeskrivningBrandalsunds naturreservat ligger på cykelavstånd från både Järna och Södertälje. Du kan o
Träningsform: Kondition, Rörlighet, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Bornsjöområdet - Promenader
BeskrivningBornsjöområdet kan karakteriseras som ett sprickdalslandskap och ett kulturlandskap av omi
Träningsform: Kondition, Rörlighet, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd