Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Välj Hälsan.nu - logo

Välj Hälsan.nu

Arrangörsinformation Har du fått ett recept i din hand där du blivit rekommenderad fysisk aktivitet, motion? Grattis! Det är din biljett till liv med mer kvalitet och utökade möjligheter. Jag vill rekommendera mitt FaR - paket där det finns ett erbjudande om GRATIS stöd/hälsosamtal. Det innebär en kartläggning över kost, motion, sömn och stress till mer information och förståelse över din aktuella situation. Tillsammans utformar vi en träning / fysisk rörelse, utefter din ordination och förutsättningar. Beteendet träning / rörelse och kost skall vävas in i din vardag och i ditt hela liv. Den uppgiften löser vi med din vilja till förändring och min kunskap = ett bra team. Jag vill rekommendera mitt FaR paket där där ett GRATIS stöd/hälsosamtal, till ett värde av 300 kr ingår. Vid ett stöd/hälsosamtal kartlägger vi hur kost, motion, sömn och stress påverkar i din aktuella situation samt ger viktig information och kunskap på sikt. Välkommen ut och Välj Hälsan
Certifierad Ja
FaR-ansvarig Namn Liza (Elisabeth) Petersson
FaR-ansvarig E-post info@valjhalsan.nu
FaR-ansvarig Telefon 070-2699327
FaR-erbjudande GRATIS Stöd/hälsosamtal till ett värde av 300 kr vid tecknande av FaR Paketet (vänligen se arrangörsinformation). FaR Paket: TRÄNINGSUPPLÄGG samt ÖVNING/AKTIVITET vid 5 tillfällen à 1 timme. ONLINESTÖD UPPFÖLJANDE SAMTAL 2500 kr.