Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Välj Hälsan.nu

Arrangörsinformation Har du fått ett recept i din hand där du blivit rekommenderad fysisk aktivitet, motion? Grattis! Det är din biljett till liv med mer kvalitet och utökade möjligheter. Tillsammans utformar vi en träning / fysisk rörelse, utefter din ordination och förutsättningar. Beteendet träning / rörelse och kost skall vävas in i din vardag och i ditt hela liv. Den uppgiften löser vi med din vilja till förändring och min kunskap = ett bra team. Det är inne att träna ute och därför tar jag den fysiska aktiviteten en nivå högre genom att idka uteträning...i alla väder. Träningen anpassas efter väderförhållanden. Det svala regnet, vindens befrielse och solens energi tillsammans med fysisk aktivitet är beroendeframkallande. Välkommen ut och Välj Hälsan
Certifierad Ja
FaR-ansvarig Namn Liza (Elisabeth) Petersson
FaR-ansvarig E-post info@valjhalsan.nu
FaR-ansvarig Telefon 070-2699327
Reception Finns ingen
Ordinarie kostnad per tillfälle (kr) 150
Ordinarie kostnad per månad (kr) 2500
FaR-erbjudande Kostnadsfritt hälsosamtal samt 30 minuters prova på träning vid tecknande av FaR paketet (se hemsida)