Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län - logo

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län

Arrangörsinformation Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin. Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län har verksamhet i hela länet. För dig som har FaR erbjuder vi Qigong i Södertälje och Haninge samt online via Zoom. Kontakta oss för mer information. Varmt välkommen!
Certifierad Ja
Hemsida www.sv.se/
FaR-ansvarig Namn Lena Klaesson
FaR-ansvarig E-post lena.klaesson@sv.se
FaR-ansvarig Telefon 08-12055137
Reception Finns ingen
Ordinarie kostnad per termin (kr) 1600
FaR-erbjudande För att erhålla FaR-rabatt krävs rabattkod. Kontakta FaR-ansvarig före kursanmälan. Rabattkoden kan ej användas i efterhand.