Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

PRE-MOTION  - logo

PRE-MOTION

Arrangörsinformation Pre-Motion – träningsterapi för kropp och själ Förhållningssätt: Pre-Motions arbete med människor utgår från de båda erkända förhållningssätten KASAM (Känsla av Sammanhang) och Salutogenes. Detta innebär att vi arbetar för att stärka och uppmuntra det friska och starka i varje klient och att vi jobbar med att hitta individuella lösningar och vägar som bär framåt för varje enskild person. Vi använder MI-teknik (Motiverande hälsosamtal/Motivational interview) i situationer då denna metod är befogad. MI-teknik är ett effektfullt verktyg för att öka klienters motivation och drivkrafter till förändring. HÄLSOENKÄT – FÖRUTSÄTTNINGAR: Varje klient är unik liksom hens förutsättningar att tillgodogöra sig fysisk träning. Innan någon träning inleds genomför vi därför en analys av vilken typ av träning som lämpar sig för klienten. MÅLSÄTTNINGAR: För att upprätthålla klientens motivation är det nödvändigt att ange specifika målsättningar. Tillsammans med klienten specificerar coachen därför realistiska mål och delmål för träningen. TRÄNINGS- OCH AKTIVITETSPLANERING: Utifrån hälsoenkäten och samtal/samvaro med klienten tar coachen fram ett förslag på träningsplanering. GENOMFÖRANDE; DOKUMENTERAD OCH SÄKER TRÄNING Coachen är med och vägleder klienten genom träningar och andra aktiviteter under hela terapiprocessen, ända fram till att samtliga tränings- och hälsomål är uppnådda. Rörelse- Balans-Stabilitet. https://www.premotion.se
Certifierad Ja
FaR-ansvarig Namn Noureddine Yousfi
FaR-ansvarig E-post yousfi@premotion.se
FaR-ansvarig Telefon 0701406661
Reception Ej bemannad