Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Optimal massage och motion - logo

Optimal massage och motion

Arrangörsinformation Hos Fruängen sjukgymnastik och rehab håller Optimal massage och motion till, jag erbjuder olika former av gruppträning i små grupper om max åtta deltagare. Jag erbjuder även personlig träning. Lokalerna är små och trivsamma med ett litet personligt gym och gruppträningsrum.
Certifierad Ja
FaR-ansvarig Namn Pernilla Otto
FaR-ansvarig E-post optimalmassageochmotion@hotmail.com
FaR-ansvarig Telefon 0732148435
Reception Bemannad
Ordinarie kostnad per tillfälle (kr) 100
Ordinarie kostnad klippkort 10 ggr (kr) 900
FaR-erbjudande 10% Gratis rådgivning för att hitta rätt träningsform. Gratis uppföljningssamtal. Saknar ni någon träningsform så kontakta mig så kan vi kanske ordna det.
Beskrivning
Intensitet
Träningsform