region stockholmlogo xsmall

Norrtälje Naturcentrum

Norrtälje Naturcentrum - logo
Arrangörsinformation Norrtälje Naturcentrum arbetar med naturen och dess positiva effekter på människors välbefinnande. Skogen, trädgården, gården och markerna är vår arena - friluftsliv är metoden. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med grön rehabilitering och att leda grupper i naturen. Det medvetna ledarskapet och vår glädje i arbetet är viktiga faktorer. Vi samverkar på olika sätt med vården. Vi är lotsen till naturen och friluftslivet som i kombination med personer från vården, skapar bra förutsättningar för att tillgodose hela människan. Att vistas i gröna miljöer har många positiva effekter på stressnivå. Det kan dämpa oro och göra oss gladare. Vi arbetar för att deltagare ska känna gemenskap och enkelhet. Det krävs inga förkunskaper utan vi träffas i naturen på lika villkor i tryggt ledarskap. Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer om vilka grupper vi har igång och hur du kan skulle kunna bli en deltagare.
Certifierad Ja
FaR-ansvarig Namn Susanne Jansson
FaR-ansvarig E-post susanne@norrtaljenaturcentrum.se
FaR-ansvarig Telefon 073-8341783
FaR-erbjudande FaR-aktiviteterna utformas utifrån deltagarna. Kostnaderna för aktiviteterna varierar beroende på vilken projektfinansiering som finns för tillfället. Vi erbjuder gratis introduktionssamtal där vi tillsammans kan resonera om vilka möjligheter som finns för just dig. Tveka inte att kontakta oss så kan vi lotsa dig vidare till anmälan för eventuellt deltagande.
Oftast sker rekryteringen till våra friluftsgrupper via vården. De prioriterar och sätter ihop grupperna. Vi har aktiviteter och grupper för båda barn, unga och vuxna. Även för enskilda familjer.