Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Norrtälje Naturcentrum - logo

Norrtälje Naturcentrum

Arrangörsinformation Norrtälje Naturcentrum arbetar med naturen och dess positiva effekter på människors välbefinnande. Skogen, trädgården, gården och markerna är vår arena - friluftsliv är metoden.
Certifierad Ja
FaR-ansvarig Namn Susanne Jansson
FaR-ansvarig E-post susanne@norrtaljenaturcentrum.se
FaR-ansvarig Telefon 073-8341783
FaR-erbjudande FaR-aktiviteterna utformas utifrån deltagarna. Kostnaderna för aktiviteterna varierar beroende på vilken projektfinansiering som finns för tillfället. Vi erbjuder gratis introduktionssamtal där vi tillsammans kan resonera om vilka möjligheter som finns för just dig.