Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

NaturStark - logo

NaturStark

Arrangörsinformation Med NaturStark erbjuder jag både enskilda personer och mindre grupper möjligheter att stärka och förbättra sin fysiska och mentala hälsa. Jag stödjer personer som upplever olika mentala utmaningar, besvär eller uttalade diagnoser som t.ex. stressproblematik, UMS, nedstämdhet, depression, ångest. Med anpassad och individuell träning stödjer jag personer som upplever fysiska begränsningar, diagnosticerade besvär och sjukdomar som t.ex. hypotyreos, diabetes typ-2, högt blodtryck, metabola sjukdomar, hjärtkärl sjukdomar, benskörhet. Jag tror på att varje individ har egna inneboende resurser som kan hjälpa dig att stärka upp och förbättra ditt välmående och din hälsa. Det är viktigt att det du vill åstadkomma med fysisk aktivitet börjar hos dig själv – jag stöttar dig att hitta vad och hur. Alla mina tjänster erbjuder jag i naturens lokaler, en miljö som människan har vistats i mer än 95 % av sin existens. Varför? I naturen finns viktiga stärkande resurser där vetenskapliga studier är entydiga – naturen påverkar hälsan positivt genom att den effektivt minskar våra stressystem och det är när vi lugna, avslappnande som vi kan vila, läka och återhämta oss för att utveckla mer kraft, energi och kreativitet. Tjänster i korthet. Se mer info under aktiviteten SKOGSBAD/SHINRIN-YOKU - guidad sensorisk naturvandring ger avslappning, minskar stressymptom och ökar välmående. UTOMHUSTRÄNING CrossNature – varierad funktionell träning, förbättrad kroppskontroll, uthållighet och styrka. PERSONLIG TRÄNING – individuellt anpassad träning i trappmodell; analys, prioritering och återträning till ökad funktion och ökad hälsa – rörlighet, styrka, uthållighet och balans HOLISTISK COACHNING – Samtals coachning med stöd av naturen och helhetsperspektiv om hälsa.
Certifierad Ja
FaR-ansvarig Namn Marie Rosén
FaR-ansvarig E-post marie@naturstark.se
FaR-ansvarig Telefon 072-8896230
Reception Finns ingen
FaR-erbjudande Utan kostnad 45 min individuellt samtal om val av fysisk ute-aktivitet för din planering. 20% rabatt på ordinarie pris under 2021 Friskvårdsbidraget kan användas. Priset varierar med typ av aktivitet och aktivitetens längd