Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

ingbritt.ekman@sll.se - logo

ingbritt.ekman@sll.se

Arrangörsinformation Cirka 24 naturreservat finns utspridda över hela Södertälje kommun. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Här hittar du sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Stigar, skyltar, eldplatser, fågeltorn och fler anordningar visar upp värdena och gör områden tillgängliga och lite extra trivsamma. Varje reservat har särskilda föreskrifter. Välkomna!
Certifierad Nej
FaR-ansvarig Namn Ingbritt Ekman
FaR-ansvarig E-post ingbritt.ekman@sll.se
FaR-ansvarig Telefon 076-125 27 01
Reception Finns ingen
FaR-erbjudande Alla reservat är tillgängliga gratis!
Beskrivning
Intensitet
Träningsform