Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Här kan du hitta kommuners tips på fina naturpromenader eller cykling. Det finns både på enkel och avancerad nivå. Kommuners naturutbud avser icke organiserade träningsplatser. Organiserade träningsplatser kan hittas under aktiviteter "Ute".

Södertälje kommun, Bornsjöområdet - Promenader
BeskrivningBornsjöområdet kan karakteriseras som ett sprickdalslandskap och ett kulturlandskap av omi
Träningsform: Kondition, Rörlighet, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd