Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Här kan du hitta kommuners tips på fina naturpromenader eller cykling. Det finns både på enkel och avancerad nivå. Kommuners naturutbud avser icke organiserade träningsplatser. Organiserade träningsplatser kan hittas under aktiviteter "Ute".

Södertälje kommun, Lina - Cykling
BeskrivningI detta stadsnära naturreservat har kommunen genom ihärdigt arbete återskapat ett typiskt
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Eriksö - Cykling
BeskrivningEriksö naturreservat består av ett kustnära småskaligt äldre odlingslandskap. Sprickdalsla
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Hög
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Brandalsund - Cykling
BeskrivningBrandalsunds naturreservat ligger på cykelavstånd från både Järna och Södertälje. Du kan o
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd
Södertälje kommun, Bornsjöområdet - Cykling
BeskrivningBornsjöområdet kan karakteriseras som ett sprickdalslandskap och ett kulturlandskap av omi
Träningsform: Kondition, Styrka, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ej ledarledd