Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

En japansk kampkonst som är tävlingsfri och har sina rötter i Samuraiklassen så långt tillbaka som till 1300-talet. Ordet aikido kan översättas till "den harmoniska kraftens väg", "vägen till harmoni med livskraften" eller "vägen till harmonisk anda". Man strävar efter att aldrig möta kraft med kraft, utan att lägga sin kraft till den andres och därigenom uppnå harmoni. Därför spelar storlek och fysisk styrka liten roll i aikido. Aikido tränas utan och med vapen, stav och svärd. Träningsinnehållet omfattar fallteknik, försvar mot slag, spark och grepptekniker. Försvaret går i huvudsak ut på fasthållningstekniker och kast.

Stockholms Aikidoklubb - Aikido
BeskrivningAikido är en träningsform som kan beskrivas som en dynamisk mindfulness/närvaro. Du kommer
Träningsform: Kondition, Styrka, Rörlighet, Balans
Intensitet: Hög
Aktivitetsform: Ledarledd
Stockholms Aikidoklubb - Aikido
BeskrivningAikido är en träningsform som kan beskrivas som en dynamisk mindfulness/närvaro. Du kommer
Träningsform: Kondition, Styrka, Rörlighet, Balans
Intensitet: Måttlig
Aktivitetsform: Ledarledd
Stockholms Aikidoklubb - Aikido
BeskrivningAikido är en träningsform som kan beskrivas som en dynamisk mindfulness/närvaro. Du kommer
Träningsform: Kondition, Styrka, Rörlighet, Balans
Intensitet: Låg
Aktivitetsform: Ledarledd