Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Södertälje kommun, Lina - Promenader

Skapad av
Södertälje kommun (20)
Arrangörsinformation: I Södertälje kommun finns 24 naturreservat med promenad och cykelstråk, samt flera motionsspår och utegym utspridda över hela kommunen. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Välkomna!
Certifierad: Nej
FaR-ansvarig E-post: ingbritt.ekman@sll.se
FaR-ansvarig Telefon: 076-125 27 01
Reception: Finns ingen
FaR-erbjudande: Kommunens naturutbud är gratis och tillgängliga för alla.

Beskrivning

I detta stadsnära naturreservat har kommunen genom ihärdigt arbete återskapat ett typiskt sörmländskt kulturlandskap. LIna är ett populärt strövområde. Här finns barrskogar, hällmarker, lövskogar, sumpskogar och alkärr. Vidare består området av kulturlandskap med hassellundar, åkrar, torrängar och hagmarker. Ett flertal iordningställda, markerade stigar finns, liksom ridstigar Lina ligger nordväst om Södertälje centrum. Mindre vägar längs kanalen är lämpliga för den som cyklar eller går dit. Området kan nås med buss från Södertälje C till hållplats Linavägen. Med bil följer du Enhörnaleden norrut. Sväng höger vid Linavägen. Efter ca 400 meter på vänster sida hittar du reservatets huvudparkering för ca 10 fordon. En mindre parkering finns även längs Enhörnaleden vid Mora torp på höger sida.

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Styrka, Balans
Anpassad miljö/aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arrangör/ledare på olika språk Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Äldre >65 år, Vuxen >20 år, Ungdom 16-19 år, Barn 6-9 år, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år, Familj, Gravida, Nyblivna mammor
Aktivitet för olika kön Alla
Aktivitetsform Ej ledarledd

Område

Södertälje
Lina, Södertälje, 151 56