Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Södertälje kommun, Korpberget - Promenader

Skapad av
Södertälje kommun (20)
Arrangörsinformation: I Södertälje kommun finns 24 naturreservat med promenad och cykelstråk, samt flera motionsspår och utegym utspridda över hela kommunen. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Välkomna!
Certifierad: Nej
FaR-ansvarig E-post: ingbritt.ekman@sll.se
FaR-ansvarig Telefon: 076-125 27 01
Reception: Finns ingen
FaR-erbjudande: Kommunens naturutbud är gratis och tillgängliga för alla.

Beskrivning

Korpberget ligger nordost om Södertälje, delvis i Salems kommun. Nedanför Korpbergets branter finns artrika lundmiljöer med många ovanliga växter och djur. Utsikten från det höga berget är magnifik. Murgrönan i bergsluttningen uppmärksammades här redan under Linnés tid. Bergets rasbranter i söderläge har ett gynnsamt mikroklimat. I kombination med kalkrik jordmån har förutsättningar skapats för en av stockholmstraktens förnämsta och artrikaste växtlokaler. Bland ovanliga arter kan nämnas buskvicker och murgröna. Området kan nås med buss från Södertälje centrum om än med glesa turer. Närmaste hållplats heter Viksberg. Parkeringsplats för bil finns i reservatets nordvästra hörn, intill Högantorp i Salems kommun.

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Styrka, Balans
Anpassad miljö/aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arrangör/ledare på olika språk Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Äldre >65 år, Vuxen >20 år, Ungdom 16-19 år, Barn 6-9 år, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år, Familj, Gravida
Aktivitet för olika kön Alla
Aktivitetsform Ej ledarledd

Område

Södertälje
Korpberget, Södertälje, 152 95