Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Södertälje kommun, Kalkberget - Promenader

Skapad av
Södertälje kommun (20)
Arrangörsinformation: I Södertälje kommun finns 24 naturreservat med promenad och cykelstråk, samt flera motionsspår och utegym utspridda över hela kommunen. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Välkomna!
Certifierad: Nej
FaR-ansvarig E-post: ingbritt.ekman@sll.se
FaR-ansvarig Telefon: 076-125 27 01
Reception: Finns ingen
FaR-erbjudande: Kommunens naturutbud är gratis och tillgängliga för alla.

Beskrivning

Här hittar du en enastående vy och exceptionella naturvärden som liknar Gotland! Kalkberget är en bergrygg som ligger på östra Mörkö ut mot Östersjön.Berget, som till stor del består av urbergskalksten, är cirka 1,2 km långt. I nordöstra änden av berget finns ett gammalt övergivet kalkbrott. En trappa har byggts i kalkbrottet för att besökare lättare skall kunna ta sig upp på berget och beundra utsikten. En vandringsled har markerats uppe på berget. Området har en ovanligt artrik och för trakten unik flora och fauna. Här finns flera arter som har sin huvudsakliga förekomst på Öland och Gotland. Området kan nås med buss från Södertälje Centrum. Hållplats Egelsvik ligger cirka 1 km från reservatet. Med bil når du Kalkberget via E4, avfart Hölö. Följ skyltar mot Mörkö, Oaxen och sedan Egelsvik. Nära parkeringen utgår en rödmarkerad stig som leder dig längs hela bergryggen förbi fantastiska utsiktsplatser, ut mot kalkbrottet och vattnet. Stigen är cirka 1,3 kilometer lång enkel väg, delvis brant och kan vid fuktiga väderlag vara hal. Den leder förbi kalkbrottsgropar som stupar ner många meter. Varningsskyltar markerar kanten. En trappa med halkskydd leder dig ner i kalkbrottet.

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Styrka, Balans
Anpassad miljö/aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arrangör/ledare på olika språk Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Äldre >65 år, Vuxen >20 år, Ungdom 16-19 år, Barn 6-9 år, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år, Familj
Aktivitet för olika kön Alla
Aktivitetsform Ej ledarledd

Område

Södertälje
Kalkberget, Mörkö, 153 50