Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Södertälje kommun, Grottberget - Promenader

Skapad av
Södertälje kommun (20)
Arrangörsinformation: I Södertälje kommun finns 24 naturreservat med promenad och cykelstråk, samt flera motionsspår och utegym utspridda över hela kommunen. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Välkomna!
Certifierad: Nej
FaR-ansvarig E-post: ingbritt.ekman@sll.se
FaR-ansvarig Telefon: 076-125 27 01
Reception: Finns ingen
FaR-erbjudande: Kommunens naturutbud är gratis och tillgängliga för alla.

Beskrivning

Detta lilla vildmarksbetonade naturreservat domineras av kraftigt kuperad terräng med branta berg, gammal barrskog samt med stora klippblock. De stora klippblocken vid stranden av Långsjön bildar grottor. Själva Grottberget är en bergklack med lodräta stup ut mot sjön där stora stenblock bildar "grottor" vid bergfoten. I den angränsande dalgången växer hundraårig luckig barrskog med mycket hassel på vissa platser. Vissa partier i dalgångens centrala delar är kärrartade. Flera så kallade rödlistade arter bland svampar, lavar, mossor och insekter förekommer inom reservatet. Grottberget ligger intill södra delen av Långsjön söder om Hölö, sydväst om Södertälje. Allmänna kommunikationer saknas till området. För att ta sig till reservatet med bil bör du ha en detaljrik karta över vägarna från Hölö mot Ernesidan. Enskild väg finns fram till reservatet, då den sista kilometern ej är tillåten för obehöriga motorfordon. Man kan även angöra alldeles nedanför grottorna med båt.

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Styrka, Balans
Anpassad miljö/aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arrangör/ledare på olika språk Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Äldre >65 år, Vuxen >20 år, Ungdom 16-19 år, Barn 6-9 år, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år, Familj
Aktivitet för olika kön Alla
Aktivitetsform Ej ledarledd

Område

Södertälje
Grottberget, Hölö, 153 94