Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Södertälje kommun, Farstanäs - Promenader

Skapad av
Södertälje kommun (20)
Arrangörsinformation: I Södertälje kommun finns 24 naturreservat med promenad och cykelstråk, samt flera motionsspår och utegym utspridda över hela kommunen. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Välkomna!
Certifierad: Nej
FaR-ansvarig E-post: ingbritt.ekman@sll.se
FaR-ansvarig Telefon: 076-125 27 01
Reception: Finns ingen
FaR-erbjudande: Kommunens naturutbud är gratis och tillgängliga för alla.

Beskrivning

Norra delen av Farstanäs upptas av odlingsmarker som sluttar mot fjärden. Intill Farsta gård finns spår av äldre hagmarker med typiska hagmarksväxter. Alléerna vid gården består främst av lind och ask.Träden är gamla och ger livsmiljöer till en mångfald av lavar, fåglar, insekter och fladdermöss. I söder finns en vidsträckt skogbevuxen höjd. Skogen har en mångfald av olika miljöer där även ovanliga arter trivs. Här kan du uppleva ungskog, sumpskog, sagoskog med mossklädda lågor och hällmarker med grova tallar. Skogen är rik på svamp och bär. I området finns härliga strövskogar, vackra strandpromenader och många fina utsiktsplatser och ställen för ett stopp med fikakorgen. Farstanäs ligger cirka 1 mil söder om Södertälje, intill väg 525. Parkering finns invid campingen och i söder, längs grusvägen till Nästäppan. Busslinjer finns till området.

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Styrka, Balans
Anpassad miljö/aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arrangör/ledare på olika språk Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Äldre >65 år, Vuxen >20 år, Ungdom 16-19 år, Barn 6-9 år, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år, Familj, Gravida, Nyblivna mammor
Aktivitet för olika kön Alla
Aktivitetsform Ej ledarledd

Område

Södertälje
Farstanäs, Järna, 153 95