Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Södertälje kommun, Eriksö - Promenader

Skapad av
Södertälje kommun (20)
Arrangörsinformation: I Södertälje kommun finns 24 naturreservat med promenad och cykelstråk, samt flera motionsspår och utegym utspridda över hela kommunen. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Välkomna!
Certifierad: Nej
FaR-ansvarig E-post: ingbritt.ekman@sll.se
FaR-ansvarig Telefon: 076-125 27 01
Reception: Finns ingen
FaR-erbjudande: Kommunens naturutbud är gratis och tillgängliga för alla.

Beskrivning

Eriksö naturreservat består av ett kustnära småskaligt äldre odlingslandskap. Sprickdalslandskapet är framträdande med höga bergformationer intill odlingsmark och bebyggelse exempelvis intill gården Harburen. Slingrande grusvägar och ett myller av skogsstigar gör det lätt att upptäcka Eriksö till fots eller på cykel. Det finns fina svamp- och bärmarker. Allmänna kommunikationer till området saknas. Bilväg finns fram till reservatet. En mindre parkeringsplats finns intill vägbron.

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Styrka, Balans
Anpassad miljö/aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arrangör/ledare på olika språk Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Äldre >65 år, Vuxen >20 år, Ungdom 16-19 år, Barn 6-9 år, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år, Familj, Gravida
Aktivitet för olika kön Alla
Aktivitetsform Ej ledarledd

Område

Södertälje
Eriksö, Mörkö, 153 93