Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Södertälje kommun, Bårsjön- Promenader

Skapad av
Södertälje kommun (20)
Arrangörsinformation: I Södertälje kommun finns 24 naturreservat med promenad och cykelstråk, samt flera motionsspår och utegym utspridda över hela kommunen. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Välkomna!
Certifierad: Nej
FaR-ansvarig E-post: ingbritt.ekman@sll.se
FaR-ansvarig Telefon: 076-125 27 01
Reception: Finns ingen
FaR-erbjudande: Kommunens naturutbud är gratis och tillgängliga för alla.

Beskrivning

Bårsjöns naturreservat ligger cirka 7 km NV om Södertälje stad. Reservatet är beläget såväl i Södertälje som i Nykvarns kommun. Bårsjön är en liten sjö som till stor del täcks av flytbladsvegetation och kantas av gungfly. Sjön omges av artrika våtmarker och sumpskogar. Våtmarksområdet är viktig lekplats för olika djur. Grodor, trana och fiskgjuse besöker området regelbundet. Utefter sjöns södra strand löper en stig som tidigare utgjorde den så kallade Täljeleden. Bussförbindelse saknas. Täljeleden går längs Bårsjöns södra strand och är markerad med gula metallbrickor. Stigarna som leder fram till och kring Bårsjön är av skogsstigskaraktär. Du får räkna med mycket ojämn terräng, sten, rötter, ibland omkullfallna träd, blöta och leriga partier.

Specifika detaljer

Intensitet Låg
Träningsform Styrka, Rörlighet, Balans
Anpassad miljö/aktivitet för personer med Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arrangör/ledare på olika språk Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Äldre >65 år, Vuxen >20 år, Ungdom 16-19 år, Barn 6-9 år, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år, Familj
Aktivitet för olika kön Alla
Aktivitetsform Ej ledarledd

Område

Södertälje
Bårsjön, Enhörna, 151 50