Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Pre-motion - Funktionell träning

Skapad av
PRE-MOTION (1)
Arrangörsinformation: Pre-Motion – träningsterapi för kropp och själ Förhållningssätt: Pre-Motions arbete med människor utgår från de båda erkända förhållningssätten KASAM (Känsla av Sammanhang) och Salutogenes. Detta innebär att vi arbetar för att stärka och uppmuntra det friska och starka i varje klient och att vi jobbar med att hitta individuella lösningar och vägar som bär framåt för varje enskild person. Vi använder MI-teknik (Motiverande hälsosamtal/Motivational interview) i situationer då denna metod är befogad. MI-teknik är ett effektfullt verktyg för att öka klienters motivation och drivkrafter till förändring. HÄLSOENKÄT – FÖRUTSÄTTNINGAR: Varje klient är unik liksom hens förutsättningar att tillgodogöra sig fysisk träning. Innan någon träning inleds genomför vi därför en analys av vilken typ av träning som lämpar sig för klienten. MÅLSÄTTNINGAR: För att upprätthålla klientens motivation är det nödvändigt att ange specifika målsättningar. Tillsammans med klienten specificerar coachen därför realistiska mål och delmål för träningen. TRÄNINGS- OCH AKTIVITETSPLANERING: Utifrån hälsoenkäten och samtal/samvaro med klienten tar coachen fram ett förslag på träningsplanering. GENOMFÖRANDE; DOKUMENTERAD OCH SÄKER TRÄNING Coachen är med och vägleder klienten genom träningar och andra aktiviteter under hela terapiprocessen, ända fram till att samtliga tränings- och hälsomål är uppnådda. Rörelse- Balans-Stabilitet. https://www.premotion.se
Certifierad: Ja
Hemsida: www.premotion.se
FaR-ansvarig E-post: yousfi@premotion.se
FaR-ansvarig Telefon: 0701406661
Reception: Ej bemannad

Beskrivning

Det absolut bästa är att det är utomhus vilket ger mängder med frisk luft.

Utöver det så välkomnar ett utegym alla, man behöver knappt ha några förkunskaper.

Träningsinstruktör (PT) kommer att finnas på plats, prova att köra övningarna – en i taget eller som ett helt pass där vi gör övningarna som intervaller.

Vi förespråkar alltid, att träningen behöver vara rolig och varierande för att bli långvarig. Vi vill ju att träningen ska vara enkel och tilltalande och för det behöver vi utmana oss själva ibland.


Premotion

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Styrka, Rörlighet, Balans
Aktivitetsform Ledarledd
Arrangör/ledare på olika språk Arabiska, Engelska, Svenska
Aktivitet för olika kön Alla
Aktivitet för olika målgrupper Vuxen, Ungdom 16-19, Ungdom 20-25, Barn 13-15 år

Område

Hägersten-Liljeholmen, --Stockholm
Vinterviksvägen 10, 117 65 Stockholm