region stockholmlogo xsmall

Lära med Djur – Hälsa med Djur

Beskrivning

Hälsa med Djur
Drömmen om att ha sin alldeles egna fyrbenta kompis och familjemedlem är ouppnåelig för många människor av olika orsaker. Kanske förekommer allergi, brist på tid, hinder i boendeformen och så vidare som gör det omöjligt att ha ett sällskapsdjur. Kanske finns en historik av att ha varit hemmasittande under en period och då kan steget att komma ut i livet kännas lättare med hjälp av samspel med djur. Vidare kan utbrändhet och depression vara svårt att komma ur på egen hand. Hos oss kan djur bli en parallell del i en längre medicinsk behandling. Den evidensbaserade forskningen står enad, allt pekar på att djur har goda hälsofrämjande effekter för människan, både direkt och indirekt. Den direkta effekten uppstår till stor del av den speciella karaktären av den ickeverbala kommunikationen, men även vid positiv beröring. Vid beröringen stimuleras stressreduktion, omvårdande beteende gynnas, utveckling av tillit ökar samt att det har en ångestdämpande effekt och mycket mer. Djurs reaktioner är spontana och uppfattas som ärliga i terapeutiska situationer. Den indirekta effekten finns i djurens motiverande roll, via den livsstil som umgänget med djur för med sig samt främjande av generell psykisk hälsa.
Det här projektet vänder sig till människor som mår bra av djur, men som inte har möjlighet att ha ett eget djur.
På Lära med Djur har vi marsvin, kaniner, hundar och hästar som gärna tar emot vänner eller som hälsar på. Här är djuret en förmedlande länk mellan pedagog och den enskilde.

Specifika detaljer

Intensitet Låg
Träningsform Rörlighet, Balans
Anpassad miljö/aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Rullstol, Rullator, Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Synnedsättning
Aktivitetsform Ledarledd
Arrangör/ledare på olika språk Engelska, Svenska
Aktivitet för olika kön Alla
Aktivitet för olika målgrupper Äldre >65 år, Vuxen >20 år, Ungdom 16-19 år, Barn 6-9 år, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år, Familj, Gravida, Nyblivna mammor

Område

Norra innerstaden, --Stockholm
Greve von Essens väg 63, 115 27
Skapad av
Lära med Djur (7)
Arrangörsinformation Lära med Djur är en ideell förening och som riktar sig till människor med funktionsvariationer. Vi erbjuder individanpassad ridverksamhet, elevhälsoteaminsatser, logopedinsatser i samspel med djur. Vi har också lägerverksamhet samt andra fritidsaktiviteter för människor i behov av extra stöd. Våra hästar, hundar och andra mindre djur är fantastiska terapeutiska och pedagogiska hjälper. Hos oss finns utbildade FaR-ledare, behörig lärare, legitimerad logoped, pedagoger, träningsfysiolog samt specialistkompetens inom häst, hund och djur. Tillsammans formar vi en individuell genomförandeplan där den enskildes personliga mål är i fokus. Vi arbetar med människor i behov av extra stöd, men genom FaR kan vi också erbjuda aktiviteterna för dig som behöver fysisk eller psykisk stimulans av olika anledningar.
Certifierad Ja
FaR-ansvarig E-post hanna@larameddjur.se
FaR-ansvarig Telefon 073-147 07 83
Ordinarie kostnad per tillfälle (kr) 750
FaR-erbjudande 650 kr/80 minuter.